تبلیغات
عاشقانه و مطالب جالب - هییییییییییییییییس

هییییییییییییییییس

هیسسسسسسسسس دخترهافریاد نمی زنند!

هیسسسسسسسس دخترهابلندنمی خندند!

هیسسسسسسسس دخترهاحقی ندارند حتی حق زندگی!

هیسسسسسسسس دخترهاباید ارام زندگی کنند!

هیسسسسسسس دخترهاباید دردراتحمل کنند!

هیسسسسسسس دخترها باید ظلم وستم راتحمل کنند!

فقط به جرم دختربودنمان!!!!!!فقط!

هیسسسسسسس دخترهاباید تحمل کنند واعتراض هم نکنندچون حقش راندارند!

هیسسسسسس دخترهاحتی حق این راندارند که عکسشون روی اگهی ترحیمشون چاپ بشه!

هیسسسسسس دخترهاباید ارام بمیرند!!!!!!!!!

پسسسسسسس هیسسسسس! 

کی میگه دخترهاخوشبختند !!!!!!!!!!

هیسسسسسسس!

ماحقمان راازاین پسراهای نامردمیگیریم حقمان پایمال شد. ........... اماماخودشان راپایمال می کنیممممممممم!!!!!!!!

پسسسسسسسسس چراهیسسسسسسس دخترهاپرچم هابالا !!!!!!!!!

بزنید بریممممممم حالگیری پسرا!!!!!!!!

+ نوشته شده در جمعه 14 شهریور 1393 ساعت 03:54 ب.ظ توسط masiho-masiha : نظرات()