تبلیغات
عاشقانه و مطالب جالب - ضد پسر

ضد پسر

مامان؟؟؟؟؟؟؟

مامان اجازه هست ابروهامو بردارم ؟...... نه
مامان اجازه هست موهامو زیتونی کنم ؟...... نه
مامان اجازه هست تونیک صورتی بپوشم؟....... نه
مامان اجازه هست مثل باربی ارایش کنم؟........ نه
مامااااااااااااان یعنی چی که همش میگی نه ..... من 18 سالم شده دیگه!!!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
-مامان : اَه جمشید خفه میشی یا خفه ات کنم؟؟؟

چرا پسرها انقدر ضایع هستند؟

واسه اینکه وقتی سوار اتوبوس میشیم اگه صندلی ها هم خالی باشه میریم ته اتوبوس، تو ترافیک، چله تابستون، 1 ساعت سرپا وای میستیم، شاید بند کیفه دختره گیر کنه بهت.

واسه اینکه وقتی تو خیابون راه میریم، کافیه فقط یه دختری از کنارمون رد شه، گردن نیست لامسب( معذرت، آخه آدم عصبی میشه دیگه)، مثل جغد 180 درجه گردنه می چرخه.

واسه اینکه وقتی یه ماشین گیرمون میاد، پا میشیم میریم یه جایی مثله جردن، اونجا صد بار یه خیابون رو بالا و پایین میریم، 100 بار بوغ میزنمیو 200 بار ترمز، بعدشم میزنی به یه پیر زنه، اون موقع هستش که آخر روز میشه.اون لحظه آدم آرزو می کنه که بره تو توالت عمومی خودش رو دار بزنه.(ربطش رو به توالت عمومی خودت پیدا کن)

واسه اینکه وقتی میریم کوه، پشت دختره میری بالا از کوه، بعدش کم میاری و رنگت سرخ میشه و تازه می فهمی که دختره کوهنورد بوده

واسه اینکه وقتی حس غرورت گل میکنه میبینی دختره داره با یه پسره دیگه دعوا می کنه میری جلو، با پسره دعوا میکنی، بعدش که خوب کتکه رو خوردی می فهمی که یارو داداشش بوده

واسه اینکه وقتی یه دختر کنار پسره میشینه تو تاکسی، و پسره می خواد استفاده ی معنوی ببره، 10 برار مسیرش رو میره تا با دختره باشه، وقتی که دختره پیاده میشه، میره تو رویا، اون وقته که می فهمه به جای میدون ولیعصر، رسیده به تجریش. و وقتی که بر می گرده با تاکسی، می فهمه که تمام پولش رو داده به تاکسی قبلیه، و اونجا یکم مشتمال میبینه از راننده تاکسیه و بعدش فحشه که به خودش میده.

مرد ها....

مردها مثل چی هستند؟

مردها مثل «مخلوط کن» هستند

در هر خانه یکی از آنها هست ولی نمیدانید به چه درد میخورد

مردها مثل «آگهی بازرگانی» هستند

حتی یک کلمه از چیزهائی را که میگویند نمیتوان باور کرد

مردها مثل «کامپیوتر» هستند

کاربری‌شان سخت است و هرگز حافظه‌ای قوی ندارند

مردها مثل «سیمان» هستند

وقتی جائی پهنشان میکنی باید با کلنگ آنها را از جا بکنی

مردها مثل «طالع بینی مجلات» هستند

همیشه به شما میگویند که چه بکنید و معمولاً اشتباه می‌گویند

مردها مثل «جای پارک» هستند

خوب‌هایشان قبلا" اشغال شده و آنهائی که باقی مانده‌اند یا کوچک هستند یا جلوی درب منزل مردم

مردها مثل «پاپ کورن» (ذرت بو داده) هستند

بامزه هستند ولی جای غذا را نمی‌گیرند

مردها مثل «باران بهاری» هستند

هیچوقت نمیدانید کی می‌آیند، چقدر ادامه دارد و کی قطع میشود

مردها مثل «پیکان دست دوم» هستند

ارزان هستند و غیر قابل اطمینان

مردها مثل «موز» هستند

هرچه پیرتر میشوند وارفته‌تر میشوند

مردها مثل «نوزاد» هستند

در اولین نگاه شیرین و با مزه هستند اما خیلی زود از تمیز کردن و مراقبت از آنها خسته می‌شویددختر....

دختر، برتر از پسر آمد پدید
لیک،آنکه چشم بصیرت داشت دید

کسی گفت: ای دختران به بیرون روید
تا پسرک ندید بدید شما را بدید

دختر، زبر و زرنگ است شدید
که پسر نصفش را هم در خود ندید

همه تان جزو این چهار دسته اید
آن پسر که گفتی، حساب کار آمد به دستش، پرید

مقصودم ازاین وب فقط خنده بید
از بس که شما پسرها بَـدید

خدا جنس مرد را آزمایشی آفرید
پس از آن زن برتر را آورد پدید

زن، زن را سوار برمرد دید
ولی مرد غیر از زمین هیچ ندید

زن هرچه را دوست داشت خرید
مرد فقط دید و حسرت کشید

مرد از صبح تا به شب دوید
آخر کارش به تیمارستان کشید

زن، سرور و سالار؛ آیا شما مَـردید؟
مرد تا کم آورد جامه خویش را درید

پسران فکر میکنید شما برترید؟
نه توهم زدید،اگرخوابید، بیدار شوید

از ازل تا به ابد زن موجود برتری ست
شما باید کوتاه بیایید، چاره چیست؟


به سلامتی

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘـــــــــــﯽ ﭘﺴـــــــــــﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺱ ﮔﻮﻟﺶ ﻧﺰﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﺎﺩﺵ ﺩﺍﺩ ﭼﻄﻮﺭ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮔﻮﻝ ﻧﺨﻮﺭﻩ ...
ﺳﻼﻣﺘـــــــــــﯽ ﭘﺴـــــــــــﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﮔﯿﺮﺵ ﻣﯿﺎﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯﻡ ﻋﺎﺷﻘﺸﻪ ...
ﺳﻼﻣﺘـــــــــــﯽ ﭘﺴـــــــــــﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﻧﯿﺎﺯﺷﻮ ﻧﻤﯿﺨﺮﻩ .... 
ﺳﻼﻣﺘـــــــــــﯽ ﭘﺴـــــــــــﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺸﻘﺶ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﻮ ﮐﻨﺴﻞ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﯿﺮﺳﻪ ... 
ﺳﻼﻣﺘـــــــــــﯽ ﭘﺴـــــــــــﺮﯼ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﻋﺸﻘﻪ ...
ﺳﻼﻣﺘـــــــــــﯽ ﭘﺴـــــــــــﺮﯼ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﺑﻬﺶ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﻟﺶ ﮐﻨﻪ ﻧﺼﯿﺤﺘﺶ ﮐﺮﺩ ... 
ﺳﻼﻣﺘـــــــــــﯽ ﭘﺴـــــــــــﺮﯼ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻩ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﺍﻣﺎ ﻏﻢ ﻋﺸﻘﺸﻮ ﻧﺒﯿﻨﻪ ....
ﺳﻼﻣﺘـــــــــــﯽ ﭘﺴـــــــــــﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﺷﻮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﺧﻮﺩﺷﻢ ﺩﻭﺭ ﺑﻘﯿﻪ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯿﮑﺸﻪ .... 
ﺳﻼﻣﺘـــــــــــﯽ ﭘﺴـــــــــــﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﺵ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻫﺎ ﺗﻮﻣﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﺎ ﺟﻠﻮ ﭘﺎﯼ ﻫﺮ ﻫﺮﺯﻩ ﺍﯼ ﺗﺮﻣﺰ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ....
ﺳﻼﻣﺘـــــــــــﯽ ﭘﺴـــــــــــﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺷﮑﻞ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﺳﺮﺷﻮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ ﻫﺮﭼﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﯿﮑﻪ ﻋﺸﻘﻤﻢ ﻧﻤﯿﺸﯽ ....ولی.......

یه پسرایی بودن که . . .
صدای خنده هاشون تو خیابون نمیپیچید
شلواراشون نه خیلی براشون بزرگ بود نه خیلی کوچیک
ابروهاشون فابریک خودشون بود
همونایی که نه لکسوز داشتن
نه کمـری...
اما مـرام داشتن
چشمشون همه جا کار نمی کرد
و دنبال موی بلوند و چشم آبی نبودن
پسرایی که موزیکـ های خارجی رو بدون معنی کردن حفظ نمیکردن
پُــــز نمیـــــــدادن
پاتوق شون مهمونی و شیشه و انواع مشروبی جات نبود
آره رفیـق . . .
اونایی که تکیه کلامشون معرفت بود
بی ریا، با خدا، مهـربون و با مسئولیت بودن
آدم میتــونست بهشون تکیه کنه
کنارشـون آرامش داشتن
کنـارش بودی یا نبودی حواسش به بقیه دخترا نبود
و آدم ها رو مثل هـم نمی دیدن
این جور پسرا خیلی مـردن
خیلی تکن، خیلی خاصن ...
خیلی شوخن و جنگولکـ بازی در میـارن
ولی احساس شون قویه
آه که بکشن خدا دنیا رو واسشون زیر و رو میکنه . . .

ولی......

نمیدونم الان کجان

خواستم بگم نبودشون خیلی حس میشهقابل توجه پسرایی ک شلوار فاق کوتاه میپوشن


آقایون عزیز؛ 
توو تاریخ چند هزار سالهء این مملکت، سابقه نداشته که لیلی عاشق باسن مجنون بشه ! 

سر جدتون شلوارو بکشین بالا، اون مارک شورت رو هم بزنین به سینتون اگه خیلی واجبه

برچسب ها:زد پسر-ولی-مردها-دختر-زد پسر،
+ نوشته شده در جمعه 14 شهریور 1393 ساعت 03:44 ب.ظ توسط masiho-masiha : نظرات()