طنز پسر


پسره داشت دوغ و قهوه رو باهم مخلوت میکرد

ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯾﺎ ﭼﯿﻪ؟

ﮔﻔﺖ ﺩﻭﻍ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﻗﻬﻮﻩ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﻣﯿﺎﺭﻩ

ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﺨﻠﻮﻃﺶ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺁﺩﻣﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﮐﻨﻪ؟

نظر ندادی  ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻓﻘﻂ ﻭﺍﺳﺶ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ... ﺩﻋﺎﺍﺍﺍﺍ

قهقههبرچسب ها:طنز پسرونه-جیغ-طنز پسرونه،
ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه 16 شهریور 1393 ساعت 06:03 ب.ظ توسط masiho-masiha : نظرات()

سو تفاهم

تو ﺧـــﻴـــﺎﺑــﻮﻥ ﻳـــﻜـــﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﺳـــﺘﺎﻣﻮ ﺩﻳﺪﻡ


ﺭﻓــــﺘﻢ ﭘـــﺸﺘﺶ ﺩﺳـــﺘﻤﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺭﻭ ﺷﻮﻧﺶ


ﮔــــﻔﺘﻢ:ﺧــــﺎﻧﻮﻣﻰ ﺷـــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻴﺪﻯ؟؟؟
.
.
.
ﺍﻻﻥ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘـــﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺟـــﺮﻡ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﭘــــﺴﺮﻩ ﻣﺮﺩﻡ 


ﺣﺎﻻ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻴﺨﻴـــﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﻫﺎ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﮔــــﻴﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ " ﭘﺴﺮﺍﻯ ﻣﺎ


ﺩﻳﮕﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺗﻮ ﺧﻴﺎﺑﻮﻥ

 

 

 

اینم یه شوخی خرکی

 

خخخخخ 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه 16 شهریور 1393 ساعت 05:55 ب.ظ توسط masiho-masiha : نظرات()

درد دل یک پسر

درد دل یک پسر : شما دخترا دیگه شورشو دراوردین!! 

ابرو برداشتید،ابرو برداشتیم! 
 
صورتتونو اصلاح کردین،صورتمونو اصلاح کردیم! 
 
دماغتونو عمل کردین،دماغمونو عمل کردیم! 
 
موهاتونو رنگ کردین،موهامونو رنگ کردیم! 
 
موهاتون بلند بود،گذاشتیم موهامون بلند شد! 
 
ناخوناتون بلند بود،گذاشتیم ناخونامون بلند شد! 
 
آرایش کردید،آرایش کردیم...

ولی خداوکیلی دیگه ساپورت خیلی تابلوئه!!!

(البته بعضیاشون میپوشن)

 

+ نوشته شده در یکشنبه 16 شهریور 1393 ساعت 05:54 ب.ظ توسط masiho-masiha : نظرات()

دیگه نمیخوام دختر باشم

ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﺍﺧﻢ ﺍﻭﻣﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﻣﺎﻣﺎﻥ

ﻣﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ!

ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺑﺎﺗﻌﺠﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮﺍ؟

ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ : ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯿﺸﻦ !

ﭘﺴﺮ ﺗﺎﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﻫﺮﺟﺎ ﺩﻟﺶ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﻣﯿﺮﻩ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﮕﻪ

ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺮﻩ ﻣﯿﮕﻦ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ . 

ﭘﺴﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﭘﺴﺮ ﺩﯾﮕﻪ !! 

ﺩﺧﺘﺮﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺧﺮﺍﺑﻪ !

ﭘﺴﺮ ﭼﺶ ﭼﺮﻭﻧﯽﮐﻨﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺫﺍﺗﺸﻪ ! 

ﺩﺧﺘﺮ ﭼﺶ ﭼﺮﻭﻧﯽ ﮐﻨﻪ ﻣﯿﮕﻦﻭﻟﻪ !

ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﺎﺩﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺪ!

ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﻔﺖ :

ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺍﮔﻪﺷﯿﻄﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺧﻼﻓﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻩ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺠﺐﻧﻤﯿﮑﻨﻪ !

ﺍﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﻓﺮﺷﺘﻪﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻭﻧﺪﺍﺭﻩ

+ نوشته شده در یکشنبه 16 شهریور 1393 ساعت 05:52 ب.ظ توسط masiho-masiha : نظرات()

انقدر دوس دارم...........

 دوست دارم دکتر زنان زایمان شم

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

وقتی از اتاق عمل بیام بیرون سرم رو بندازم

پایین بگم متاسفم بچه ناقص به دنیا اومده!...

بعد در حالی که همه از ترس خشکشون زده

پدر بچه از من بپرسه:

بچه چه مشکلی داره؟؟

منم بگم:پسره!!!

دخترا یکی پرچمو بگیره من فرار کنم

 

+ نوشته شده در یکشنبه 16 شهریور 1393 ساعت 05:50 ب.ظ توسط masiho-masiha : نظرات()

افتخار میکنم

من دخترم!انقدرخاصومهربان که ندیده ای

من دخترم!با چشمای زیباو براق!

من دخترم!اشک هایی دارم به اندازه دریا

و حرفهایی دارم گاهی بزرگتر از اسمان.

من دخترم!به شکل ماه و گاهی زیباتر از ماه

من دخترم!با قدی بلندو خترانه

من دخترم!همانی که تو بهش میگی ضعیفه

من دخترم!مخلوقی عزیز در نگاه پیامبر(ص)

من دخترم!همانی که از ترس پسر هایی مثل تو باید راه مدرسه تا خانه رابدود

من دخترم!گاهی شماره هایی از تو و گاهی چشمک هایی از تو ارامشم راگرفت

من دخترم!فقط به جرم دختر بودن

حوای کسی نمیشم

که به هوای دیگری برود.

اره من دخترم!

م دخترم!گاهی میان این همه انسان نرمال کم میاورم(خسته میشوم)

میبرم...(من یک دخترم)

صافم سادم و این دختر بودن را دوست دارم.

ی دخترلوس و تیتیش مامانی و نانازی

اره افتخار میکنم که دخترم و برام مهم نیست

که این جنس مذکر که بهش میگن(مرد)

درباره من چی فکر میکنه

این خودمم و وجودم و اخلاقم...

افتخار میکنم که از سوسکو موش میترسم

افتخار میکنم که خانوادم برام مهمن

افتخار میکنم که ظرافت دخترونمو

حفظ میکنم

افتخار میکنم که خودمو دنیای خودمو خدای خودم هستیم

افتخار میکنم فرزند حوا هستم.

و این باعث افتخارمه که نمیذارم کسی به دختر بودنم لطمه بزنه

+ نوشته شده در جمعه 14 شهریور 1393 ساعت 05:01 ب.ظ توسط masiho-masiha : نظرات()

به سلامتیمون

ﻫﺴﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﭘﺎﻙ ﺷﺪﻥ
ﺁﺭﺍﻳﺸﺸﻮﻥ ﻧﻴﺴﺘﻦ ..
ﭼﻮﻥ ﺁﺭﺍﻳﺸﻰ ﻧﺪﺍﺭﻥ ...
ﻫﺴﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﻳﻪ ﭘﺴﺮ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ
ﻣﻴﺒﻴﻨن ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻧﻤﻴﻠﺮﺯﻩ !
ﭼﻮﻥ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﺩﻟﻪ ﻧﻪ ﮊﻟﻪ ..!
ﻫﺴﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﻥ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﺴﺮﺍ
ﻛﻒ ﻧﻤﻴﻜﻨﻦ !
ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻨﺎ ﺩﺧﺘﺮﻥ ﻧﻪ ﺩﻟﺴﺘﺮ ..!
ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﻣﻘﺪﺳﻪ،
ﺍﮔﻪ ﺑﻬﺶ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﺸﻦ ﻫﻤﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺪﻥ ........
ﺳﻼﻣﺘﯿﺸﻮﻥ..... ♥♥♥♥♥♥♥♥
+ نوشته شده در جمعه 14 شهریور 1393 ساعت 05:00 ب.ظ توسط masiho-masiha : نظرات()

فرق دخترو پسر

پسر :

پ = پرو

س = سیاستمدار

ر = ریا کار

 دختر :

د = دوست داشتنی

خ = خانوم

ت = تو دل برو

ر = راستگو

بله همچین موجودان خوبی هستیم ما :)))))البته خوشگل رو ک دیگ لازم نیس بگم

+ نوشته شده در جمعه 14 شهریور 1393 ساعت 04:57 ب.ظ توسط masiho-masiha : نظرات()

هییییییییییییییییس

هیسسسسسسسسس دخترهافریاد نمی زنند!

هیسسسسسسسس دخترهابلندنمی خندند!

هیسسسسسسسس دخترهاحقی ندارند حتی حق زندگی!

هیسسسسسسسس دخترهاباید ارام زندگی کنند!

هیسسسسسسس دخترهاباید دردراتحمل کنند!

هیسسسسسسس دخترها باید ظلم وستم راتحمل کنند!

فقط به جرم دختربودنمان!!!!!!فقط!

هیسسسسسسس دخترهاباید تحمل کنند واعتراض هم نکنندچون حقش راندارند!

هیسسسسسس دخترهاحتی حق این راندارند که عکسشون روی اگهی ترحیمشون چاپ بشه!

هیسسسسسس دخترهاباید ارام بمیرند!!!!!!!!!

پسسسسسسس هیسسسسس! 

کی میگه دخترهاخوشبختند !!!!!!!!!!

هیسسسسسسس!

ماحقمان راازاین پسراهای نامردمیگیریم حقمان پایمال شد. ........... اماماخودشان راپایمال می کنیممممممممم!!!!!!!!

پسسسسسسسسس چراهیسسسسسسس دخترهاپرچم هابالا !!!!!!!!!

بزنید بریممممممم حالگیری پسرا!!!!!!!!

+ نوشته شده در جمعه 14 شهریور 1393 ساعت 04:54 ب.ظ توسط masiho-masiha : نظرات()

ضد پسر

مامان؟؟؟؟؟؟؟

مامان اجازه هست ابروهامو بردارم ؟...... نه
مامان اجازه هست موهامو زیتونی کنم ؟...... نه
مامان اجازه هست تونیک صورتی بپوشم؟....... نه
مامان اجازه هست مثل باربی ارایش کنم؟........ نه
مامااااااااااااان یعنی چی که همش میگی نه ..... من 18 سالم شده دیگه!!!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
-مامان : اَه جمشید خفه میشی یا خفه ات کنم؟؟؟
برچسب ها:زد پسر-ولی-مردها-دختر-زد پسر،
ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 14 شهریور 1393 ساعت 04:44 ب.ظ توسط masiho-masiha : نظرات()

باااااااید.......

باید بدجنس باشی...!!

تا عاشقت باشن...!!

باید خیانت کنی...!!

تا دیوونه ات باشن...!!

باید دروغ بگی...!!

... تا همیشه تو فکرت باشن...!!

باید هی رنگ عوض کنی...!!

تا دوسِت داشته باشن...!!

اگه ساده ای...!!

اگه باوفایی...!!

اگه یک رنگی...!!

همیشه تنهایی...!!

+ نوشته شده در جمعه 14 شهریور 1393 ساعت 04:13 ب.ظ توسط masiho-masiha : نظرات()

طنز دخترانه

دخترااا

آهای دخترایی که از این مقنعه جدیدا سرتون می کنید و بنداشو رو سرتون پاپیون میزنید
خیلی باحالید
.
.
.
.
.
.
منو یاد دوس دخترِ میکی موس میندازید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 14 شهریور 1393 ساعت 04:07 ب.ظ توسط masiho-masiha : نظرات()